TAHKİM


Tarafların belirlediği usul kuralları çerçevesinde ulusal yargı sistemine göre çok daha hızlı ve bağlayıcı bir karar alınmasını sağlayan esnek bir mekanizmadır.

Ticaret hayatında uyuşmazlıkların hızlı ve tarafları bağlayıcı nitelikte çözüme kavuşturulması hayati önemi haizdir. Tahkim sistemi bunu sağlayabilmektedir.